top of page

firemné údaje.

NULL s.r.o.

sídlo. Cikkerova 2, 84105 Bratislava

prevádzka. Nové záhrady I/9, 82105 Bratislava

ičo. 35 859 971

ič dph. SK2021730557

účet. SK82 1100 0000 0026 2974 8568

register. Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 29047/B

účtovné závierky. www.registeruz.sk

na stiahnutie. 

 

Identifikačné

údaje

bottom of page